Design og CMS levert av EKH.no

Calidris AS, etablert i 2005, er et holdingselskap eid av Olbjørn Kvernberg. Calidris AS eier andeler i andre selskaper innenfor flere bransjer.

Calidris AS har en grønn investeringsfilosofi hvor selskapene skal levere bærekraftige produkter og løsninger. Selskapene er lokalisert i Oslo og Molderegionen.

Les mer om selskapene under.

Geogroup AS er et holdingselskap som eier 100% av Geodata, Geocap og Geoinfo i Danmark.

www.geogroup.no

 

 

 

Geodata AS er markedsledende i Norge på geografiske informasjonssystemer og tilhørende teknologi.

 www.geodata.no

Geocap AS leverer programvare som utvider ArcGIS-plattformen for geologer, geofysikere og andre brukere av subsurface-data

www.geocap.no

Adventor AS leverer brukervennlig CRM for små og mellomstore bedrifter. 

https://adventorcrm.no/

Eirawater AS produserer EIRA flaskevann med unik kvalitet og design, og har fabrikk og kontor i Eresfjord.

www.eirawater.no

 

Romsdal Bioenergi AS produserer fjernvarme basert på biobrensel, inklusive flis fra lokalt virke.

Nofence AS utvikler verdens første digitale gjerdeløsnig. Nofence AS har sitt hovedkontor på Batnfjørdsøra i Gjemnes kommune.

www.nofence.no

 

Vorpenes er en fredet 1700-tallsbygning i Eidsvåg som leies ut til jubileèr, barndåp, konfirmasjon, slekstevner o.l.
www.vorpenes.no